REBBELBERGA

Uppdrag

Rebbelberga
Utbyggnad av näringsfastighet - byggstart 2016
MMB utförde byggnation vid kontors- och lager byggnad i Rebbelberga, Ängelholm.
Uppdraget bestod av renoveringsarbeten och påbyggnad av ytterliggare våningsplan.
Avslutat och klart.


BILDER FRÅN ARBETET